AlmaCare Bratislava Odoo verzia 14.0

Informácia o AlmaCare Bratislava inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

SMS Notification
Send SMS to customers. Send SMS notifications on Customer mobile with the module. Integrate SMS gateways with Odoo.
Predaj
Od cenových ponúk po fakturáciu
Fakturácia
Faktúry & platby
Webstránka
Tvorca podnikových webových stránok
Sklad
Spravujte svoje skladové a logistické činnosti
Elektronický obchod
Predávajte svoje výrobky online
Voľné dni
Alokujte si voľné dni a sledujte žiadosti o voľné dni
Zamestnanci
Centralizujte informácie o zamestnancoch
Universal Appointments and Time Reservations
The tool for time-based service management from booking appointment to sale and reviews
Universal Appointments: Custom Fields
The extension to the Universal Appointments app to add custom details for appointments, resources, and services
Universal Appointments: Custom Fields for Website and Portal
The extension to the Universal Appointments app to show custom fields on website
Universal Appointments: HR Bridge
The extension to the Universal Appointments app to apply employees as appointment resources
Universal Appointments: Sales
The extension to the Universal Appointments app to link appointments and sale orders
Universal Appointments: Time Tracking
The extension to the Universal Appointments app to track spent time on service provision
Universal Appointments: Portal and Website
The extension to the Universal Appointments app to schedule appointments on website and in portal
Universal Appointments: Website Sales
The extension to the Universal Appointments app to show service prices on website
Custom Fields: Core
The technical core to add new fields for Odoo documents without any special knowledge
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Kalendár
Plán stretnutí zamestnancov
Dochádzky
Sledovať prítomnosť zamestnancov

Nainštalované lokalizácie / účtovné schémy

Všeobecné - Účtovníctvo